Hem Presentation Banan Bra att veta Anmälan Deltagare Historia Bilder Kontakt

Anmälan öppen. Först till Kvarn! Ring för info 076 028 7242
Pga Corona tar vi bort den fysiska träffen vid Hotel Kung Gösta på fredag kväll.
Nummerlappar delas ut från kl 08.00 - Lördag 12 september. Vid Vasaloppsmålet.

Everyman's road
Leads to VasaTrampet

Start 2006
Välkommen till anmälningssida för VasaTrampet 2020.


Lördag 12 september

Vasatrampet Anmälan
FV1 140 km = 500 kr
FV1 91 km = 480 kr
FV3 44 km = 350 kr

Steg 1 - Ange hur många deltagare du ska anmäla (1 - 10)
Steg 2 - Fyll i uppgifterna
Steg 3 - Bekräfta
Steg 4 - Kvittens

Anmälan Steg 1/4 - (Antal?)

Hur många deltagare vill du anmäla? (1-10)
Anmälan - VasaTrampet 2020
Färdväg 1) (140 km) 500 kr
Färdväg 2) (91 km) 480 kr
Färdväg 3) (44 km) 350 kr

Betalning
Bankgirot = 5154-3320
Swish = 123 278 62 91
Garry Jones / Vasatrampet
Ange referensnumret

Gruppanmälan
Vill du anmäla fler än tio deltagare var noga med att skriva samma betställarens namn på ytterligare anmälningar.

Flera inbetalare?
Delar ni upp betalningen var noga med att skriva betställarens namn samt referensnumret på alla inbetalningar.

Via inbetalningskort
Det går bra att anmäla till VasaTrampet via inbetalningskort.
Ange färdväg, namn och adress på deltagare du anmäler.

Efteranmälan
Man kan efteranmäla sig fram till start.

Efteranmälningsavgift (Tas ut endast 12 september)
Färdväg 1) (140 km) + 100kr
Färdväg 2) (91 km) + 100kr
Färdväg 3) (44 km) + 50kr

Internet
Deltagarlistor publiceras på Internet. Emailadresser används av VasaTrampet för utskick gällande våra cykellopp 2020 och 2021.

Hjälp?
Om du behöver hjälp med anmälningar tveka inte att kontakta oss.
info@vasatrampet.se

Återbetalning vid sjukdom
Vi hänvisar till "Folksam Motionsloppsförsäkring Bas" och även "Folksam Motionsloppsförsäkring Stor" som ger en bra försäkring under träning.

Läs mer här https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring/

Vasatrampet
Copyright © 1995-2020 // Garry Jones, Vasatrampet // 0250-16742 //
info@vasatrampet.se